De meest opvallende verbetering onder de theoretische situering tegen de finish van een jaar geleden en de primaire sessie van 2017 is niet dat de aanpassing klein was. Er was slechts een enkele bruto theoretische wijziging van de positie van meer dan 10.000 contracten. Met sterling blijkbaar niet in staat om zelfs nederige opmaaten te behouden, de beren toegevoegd 13.1k contracteert de bruto shortpositie en heft deze op tot 120,2k contracten.

Of misschien is het een eminent dat examinatoren voor het grootste deel worden toegevoegd aan posities, zowel lang als kort, in tegenstelling tot gesloten posities aan het einde van het jaar. Examinatoren voegden aan de netto long outside cash prospectiefuncties toe, behalve in de Japanse yen en Zwitserse frank, waarbij 2,6k en 2,5k contracten afzonderlijk werden geruild. Examinatoren voegden zich eveneens toe tot bruto shortposities. Hier was er slechts één uitzondering, de Japanse yen. Ondanks het feit dat de dollar voor het einde van de week aanzienlijk hoger ligt, sparen alle monetaire vormen die we hier traceren, de Mexicaanse peso, opgepakt tegen de dollar in de drie sessies sinds de finale van de CFTC-rapportageperiode .

Af en toe is het nuttig om te bekijken waarom veel marktpartijen een kijkje nemen in de theoretische situatie in de cashfate-adverteren. Het is niet zo dat de buitendienst in wezen een prospects-showcase is. Het is hoofdzakelijk een over-the-counter-markt waarin elke dag middelgrote omzet in overvloed van $ 5 biljoen per dag omzet.

Door de handel uitgewisselde geldvormen en alternatieven vertegenwoordigden ongeveer 3% van de normale dagelijkse omzet, zoals aangegeven door de BIS-studie. Hoe het ook zij, vorige beoordelingen hebben een aantal gelijktijdige verbanden ontdekt tussen de marktkoers en veranderingen in de nettoposities. We denken dat het ook kennis biedt in een specifiek marktgedeelte van patroonsupporters en energiemakelaars. Het is niet bepaald het enige apparaat, maar een van de weinige gegevensbronnen.

Een vertakking hiervan is weliswaar dat de theoretische posities in de geldfatesmarkt matig uitgebreid zijn, het is nog steeds weinig gecontrasteerd en de geldshowcase. Langs deze lijnen is het moeilijk om de echte essentie van een record enorme positie te zien, alsof er een markttop is. Op een gegeven moment kosten onderzoekers de kosten niet, mogelijk is er nog een ander fragment, nationale banken, ondernemingen en echt contant geld dat op elk moment essentiëler is.

We investeren wat energie door een kijkje te nemen op bruto-posities in plaats van alleen netto theoretische posities, wat de meer gebruikelijke aanpak is. We denken dat een gedetailleerder uiterlijk vaak voorkomt fundamenteel. Er is een onderscheid tussen short-covering, bijvoorbeeld en nieuwe aankoop, maar het lijkt identiek te zijn in het net. Bovendien is de bruto positie de plaats waar de introductie niet de nettopositie is. Een netto positie van nul betekent niet dat de markt niet-contractueel is. Nettoposities kunnen enorm zijn, wat betekent dat een korte druk of een negatieve stun in elk geval lastig kan zijn. De posities die in balans moeten worden gebracht, worden in de bruto maat en niet in het netto cijfer vastgelegd.

We zien dat veel klanten ook geïnteresseerd zijn in theoretische situering in de Amerikaanse staatsobligaties en olie. De netto en bruto korte theoretische schatkistpositie is opgezwollen tot nieuwe records. De beren voegden 23,8k-contracten toe aan de vanaf nu record-netto shortpositie en trokken deze op tot 616,2k-contracten. De stieren probeerden een basis te kiezen en voegden ongeveer 20.000 contracten toe aan de bruto lange positie, die nu op 471,2.000 contracten blijft. Deze wijziging leidde tot een contractuele toename van 3,8 k contract in de netto shortpositie tot 344,9 k contracten.

De stieren vertraagden de olieperspectieven tegen de finish van 2016. Ze wisselden af van die duizend contracten, waardoor ze contracten met een looptijd van 608,1k bruto lieten. De beren voegden 4,1k contracten toe aan de bruto shortpositie, waardoor ze 168k kregen. Deze conformiteiten trimden de netto lange positie met bijna 5k contracten tot 440,1k.